silhouet-coaching.nl

Zo kijk ik naar de wereld, hoe kijkt de wereld naar mij?

Leven met een vorm van autisme is soms lastig.

Vanuit deze vraag naar zorg biedt Silhouet Coaching Begeleid wonen met vraaggerichte ondersteuning aan in Noordwijk, De Bollenstreek, Leiden, Haarlem en Den Haag. 

Achterliggend doel is aan mensen met een vorm van autisme en zorgvraag, optimaal te laten participeren in de samenleving.

Met  ondersteunende hulpverlening trachten wij deze mensen zoveel mogelijk weer de regie over het eigen leven te laten voeren.

Het wonen is er op gericht verdere persoonlijke ontwikkelingen te bevorderen, vereenzaming te voorkomen en zelfstandigheid te vergroten.

contact

 

info@silhouet-coaching.nl

 

friso lenders

06-11331835

f.lenders@silhouet-coaching.nl

 

Fleur van Kaam

06-21500796

f.vankaam@silhouet-coaching.nl

 

 

 

Silhouet Coaching neemt deel als aspirant lid aan het koepelcertificeringstraject van de NBEC